mtb oosterhout

Nieuws

Ouder nieuws

Privacyverklaring MTB Oosterhout

Privacy en veiligheid

Met de persoonlijke gegevens die je doorgeeft bij je inschrijving als lid van onze vereniging gaan wij zeer vertrouwelijk om (volgens de normen van de Europese wet op de privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG]). We vragen je alleen die persoonlijke gegevens die werkelijk van belang zijn voor de doelstelling van onze vereniging. Het zou kunnen dat je graag wilt weten wat wij ermee doen. Dat leggen we hierna graag uit. Zijn er na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via info@mtboosterhout.nl.

Veilig bewaren en beschermen

Alle gegevens die wij over jou hebben verzameld slaan wij veilig op in met wachtwoorden beveiligde documenten. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we jouw gegevens aan iemand anders – je leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij, en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze partij of persoon ze heeft gekregen. Hij/zij is verplicht hiervoor een geheimhoudings- of een verwerkersovereenkomst te ondertekenen, waarin hij/zij verklaart zich hieraan te houden.

Het beheer van je persoonsgegevens is in handen van onze secretaris. Hij/zij is verantwoordelijk voor aanvraag, opslag en uitgifte van persoonsgegevens. Het gebruik van persoonsgegevens door anderen binnen de vereniging kan uitsluitend na fiattering door hem/haar en het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst.

Mocht je het gevoel hebben dat zaken niet correct gebeuren, laat het ons dan weten via info@mtboosterhout.nl.

Wat doen we met je gegevens

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn.

Inschrijven als lid

Voor je inschrijving als lid van MTB Oosterhout hebben we je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres en betaalgegevens nodig. Daarmee kunnen we de contributie innen, je voorzien van clubinformatie, je nieuwsbrieven sturen en je uitnodigen voor vergaderingen. Maar ook je aanmelden bij de KWNU als lid.
Soms hebben we nog aanvullende gegevens nodig zoals de maat van je sportkleding om clubkleding te bestellen. Zulke gegevens verzamelen we alleen incidenteel op projectbasis op momenten dat bestellingen aan de orde zijn.

Mocht je jezelf uit laten schrijven als lid, dan zullen je persoonsgegevens nog 2 jaar bewaard blijven voor uitsluitend statistische gegevens. Als je daar bezwaar tegen hebt dan kun je verzoeken jouw gegevens te anonimiseren, waarbij wij je herkenbare persoonsgegevens zullen omzetten naar anonieme gegevens. Neem hiervoor dan contact op met info@mtboosterhout.nl.

Financiële gegevens moeten wij volgens wettelijk voorschrift 7 jaar lang bewaren.

E-mails met clubinformatie

Periodiek verzenden wij aan al onze leden e-mails met clubinformatie, zoals bestuursbesluiten, aankondigingen van activiteiten, verslagen van gehouden activiteiten e.d.

Clubkleding

Voor de inventarisatie van te bestellen clubkleding kun je benaderd worden om bij het invullen van de bestellijst ook je kledingmaten op te geven. Deze informatie wordt gebruikt voor de bestelling bij de leverancier. Na de uitlevering van de clubkleding worden de bestellijsten nog 2 jaar bewaard, waarna ze worden verwijderd. Het bewaren gebeurt om als naslagwerk te gebruiken bij eventuele vervolgbestellingen en/of advies voor het betreffende lid.

Degene(n) die het bestellen van clubkleding regelt/regelen heeft/hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend waarin verklaard wordt dat vertrouwelijk dient te worden omgegaan met de desbetreffende gegevens en dat de bestellijsten in beheer worden gegeven bij de secretaris. Bij laatstgenoemde zijn ze voor de genoemde doelstellingen op aanvraag weer te verkrijgen.

Wat doen we niet met je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens nooit om deze zonder toestemming te delen met andere partijen en/of personen, anders dan voor de doelstelling van onze vereniging.
Kloppen je gegevens niet of zijn ze gewijzigd?
Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken, laten wijzigen of verwijderen, neem dan contact op met onze secretaris via info@mtboosterhout.nl.

Heb je klachten of vragen?

Meld het ons. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je een aantal voorbeeldbrieven die je daarvoor kunt gebruiken. Uiteraard staat het je vrij om zelf een brief samen te stellen of per e-mail contact te zoeken. De correspondentie kun je sturen naar info@mtboosterhout.nl of per post naar onze secretaris:

Ad Bouwen
secretaris MTB Oosterhout
Wijde Omloop 17
4904 PM Oosterhout

Onze sponsors


home | contact | inloggen
NTFU logo MTB Oosterhout logo KNWU logo
wachten..
© mtboosterhout.nl 2015 | website: paqqa