Contact informatie

Op deze pagina vind je alle informatie om contact met ons op te nemen. 

Algemeen mailadres

info@mtboosterhout.nl

Trainingslocatie

Wilhelminakanaal Zuid 66, 

4903 RA Oosterhout

Bestuur

Voorzitter

Maurits Prins / Matthijs van Oosten
voorzitter@mtboosterhout.nl

Algemeen Bestuurslid

Kevin van der Hamsvoord

Secretaris

Erik Pols
secretaris@mtboosterhout.nl

Algemeen bestuurslid

Peter de Koning

Penningmeester

Hugo Vrooman
penningmeester@mtboosterhout.nl

Algemeen Bestuurslid

Hilde Verhoeven

Commissies

Technische Commissie

Kevin van der Hamsvoord
technischezaken@mtboosterhout.nl

Evenementen

PR en Communicatie

Vertrouwenspersoon