missie en visie

MTB Oosterhout zet zich in om het mountainbiken in de regio Oosterhout te faciliteren, te beoefenen en te bevorderen voor zowel de recreatieve als de wedstrijd georiënteerde mountainbikers. Voor onze leden willen we een warm nest bieden waarbij de volgende kernwaarden een belangrijke rol spelen: Het in goede harmonie respectvol met elkaar omgaan en in een veilige omgeving met plezier en voldoening de MTB sport te beleven.

  Onze missie en Visie

  Onze visie voor de toekomst, van 2021 t/m 2026, is gericht op het belang dat MTB Oosterhout als toonaangevende mountainbike vereniging actueel en toekomstbestendig is en dat ook blijft. Om dat waar te maken zijn de volgende aandachtspunten van belang:

  • Het opvolgen van de in onze missie benoemde kernwaarden en de beoogde kwalitatieve aspecten. Dat draagt bij aan het waarborgen van MTB Oosterhout als duurzame vereniging.
  • Het nauwlettend volgen van de actuele ontwikkelingen in de maatschappij en ons beleid daarop aan te passen waar nodig.
  • Het onderhouden van goede relaties met onze stakeholders zoals o.a. de sponsoren, natuurbeheerders van bos- en natuurterreinen rondom Oosterhout, betrokken Gemeentelijke instanties (o.a. het Gemeentelijk Sportbedrijf, B & W, MOOVE Oosterhout, vergunning- & subsidie verleners en MTB Tracks Oosterhout).
  • Het actief deelnemen aan het gemeentelijke plan om samen met de betrokken sportverenigingen te bouwen aan het toekomstplan 2030 van De Warande Sport & Recreatie Cluster. De speerpunten, waar wij een adviserende en sturende rol in kunnen bieden, zijn:
   • De ruimtelijke mogelijkheden op het Sportcomplex De Warande optimaal te benutten.
   • Het streven naar een gemeenschappelijke clubhuisvoorziening op trainingslocatie De Warande
   • Investeren in het onderhoud en uitbouwen van het training- & wedstrijd MTB parcours naar de landelijke KNWU competitie eisen en normen.
   • Samenwerken met de verenigingen die op het Sport en Recreatie Complex actief zijn en nagaan waar men elkaar kan versterken
  • Ons profileren als vereniging die aantoonbaar een toegevoegde waarde biedt aan de lokale/regionale samenleving. Dit door ons zichtbaar te maken middels het publiceren van belangrijk clubnieuws, van onze maatschappelijke inzet en onze wedstrijdverslagen. Daarbij optimaal gebruik te maken van onze website https://www.mtboosterhout.nl de pers en de social media kanalen.

  Kortom; gezien en gewaardeerd worden als een vaste waarde.

   

  Waar staan we voor?

  Wij streven ernaar om onze mountainbike vereniging op de kaart te zetten als toonaangevend in de regio West Brabant. Dit kunnen wij alleen realiseren door een permanente focus op de volgende aspecten:

   

  • Het aanbieden van trainingen die voor elke leeftijd en ambitie als plezierig, afwisselend, doelgericht en uitdagend wordt ervaren.
  • Het opleiden van trainers zodat een hoogwaardig trainingsniveau wordt aangeboden en gewaarborgd. Het aanleren van de ins en outs van de sport “mountainbiken” door trainingen en clinics te geven en ze op te leiden tot het beste van hun kunnen. Ook door jeugdige talenten te begeleiden in hun verdere ontwikkeling naar een zo hoog mogelijk niveau.
  • Het onderhouden, aanpassen en uitbreiden van het MTB trainings- en wedstrijdparcours op Sportcomplex De Warande. Dit om voor eenieder uitdagingen te bieden en te voldoen aan de eisen van de KNWU voor de landelijke competities.
  • Het vervullen van een maatschappelijk rol in de samenleving door o.a. mee te doen aan Gemeentelijke activiteiten zoals buitenschoolse sportstimulering, sport oriëntatie voor jeugd en ook voor ouderen. Ook door b.v. het aanbieden van clinics, dikke banden wedstrijdjes t.b.v. kennismaking met de MTB sport. Er is ook plaats voor leden met een lichte belemmering ingeval dat mogelijk en verantwoord is. Het faciliteren van een stage voor o.a. sport academische studenten is ook mogelijk.
  • Het stimuleren van o.a. sociaal gevoel, saamhorigheid, zelfvertrouwen, incasseringsvermogen en weerbaarheid. Dit als toegevoegde elementen in de ontwikkeling van met name jeugdige leden vormt een niet onbelangrijk onderdeel van onze missie. Het kan gerealiseerd worden door hen zo veel mogelijk te betrekken bij het verenigingsleven. Niet alleen door deelname aan trainingen en wedstrijden, maar ook door hen te betrekken bij het parcours onderhoud, hulp bij het organiseren van evenementen etc.
  • Het waakzaam zijn voor een veilig sportklimaat door adequaat overschrijdend gedrag te signaleren onder de leden zoals pesten, agressie en fysiek- en verbaal geweld en seksuele intimidatie. Voor het aanpakken daarvan volgen wij de door de NOC/NSF en KNWU en NTFU opgestelde aanbevelingen en protocollen.

  Geschiedenis

  Het ontstaan van deze nieuwe vereniging kent een bijzonder verloop.

  Vanaf 1997 waren er binnen WV De Jonge Renner (DJR) een aantal renners die liever op de dikke banden door de bossen croste, dan op dunne bandjes op de weg te rijden. Al snel was een ‘clubje’ mountainbikers binnen een club wielrenners ontstaan, met andere interesse en behoeften. In 2011 ontstond een jeugdafdeling die al snel groeide naar ca. 30 leden.
  Door die andere interesse en behoefte, liep het in 2015 ‘spaak’ en een deel van het clubje mountainbikers splitste zich af. Zij richtten 5 maart van dat jaar MTB Oosterhout op. Een enthousiaste club mountainbikers voor zowel jong als oud.

  De 15 kinderen en een paar volwassenen die achterbleven bij DJR krabbelde weer op en zijn vanaf dat moment flink gaan bouwen aan een eigen MTB Jeugdafdeling onder de vlag van DJR. Troef en trots was het eigen MTB parcours wat daarna flink werd uitgebouwd en daarmee ook de professionalisering van de MTB Jeugdafdeling. Ondanks het potentieel en grootte van deze afdeling, bleef het ook nu een zware rit om in koers te blijven bij de weg afdeling. Na een koerswijziging binnen DJR met de focus op talentontwikkeling was er eigenlijk geen plek meer voor de MTB afdeling.

  Ondertussen ging het bij MTB Oosterhout voortvarend voor wat betreft de Senioren, voor de jeugd was het lastiger om een goed trainingsaanbod binnen een veilige omgeving te bieden. Dat laatste was binnen de voormalig jeugd afdeling van DJR wel goed op rolletjes. Een samenwerking was dan ook een logisch gevolg. 

  Sinds 1 januari 2021 zijn we dan ook officieel samen gegaan en vormen we een sterker en veelzijdiger team met meer dan 100 leden.

  Reden genoeg om, weliswaar met behoud van de clubnaam MTB Oosterhout, door te gaan met een nieuwe identiteit. Zichtbaar door nieuwe clubkleuren, herkenbaar logo en een geheel nieuw ontworpen club tenue, en natuurlijk bijpassende  vernieuwde website. Hoe we met elkaar om willen gaan binnen de vereniging is verankerd in onze Missie.

   We beschikken over een enthousiast team van bestuurders, (gecertificeerde) trainers, ouderbegeleiders en overige vrijwilligers. Deze vrijwilligers vormen een aantal zelfsturende commissies, die taakgericht ondersteuning bieden.  We zijn een vereniging met en voor elkaar, allen  gedreven door de passie voor het mountainbiken. Zo kunnen we onze sport aan een brede groep leden bieden,  afkomstig  uit de wijde omtrek van Oosterhout. Jongens, meiden, mannen en vrouwen in een leeftijd vanaf 7 jaar en ouder.

   Mountainbiken is een veelzijdig en fascinerend onderdeel van de wielersport. Wij specialiseren ons in de gangbare MTB disciplines die van toepassing zijn in de BENELUX, zoals Cross Country-, Endurance- en Marathon MTB.  Zowel op recreatief- als op wedstrijd niveau.

  112

  leden

  50

  jeugdleden

  20

  wedstrijdrenners

  18

  Vrouwen / Meisjes